Tunnelbanelexikon

Det är många som har hört av sig för att fråga vad förkortningar eller olika uttryck betyder. Därför öppnar vi nu Tunnelbanelexikon! Sidan kommer att fyllas på kontinuerligt, allt finns därför inte med. Trafik- och stationsanställda, skriv gärna ned fler tubuttryck i kommentarerna med förklaringar av uttryck.

Allmänna ordlistan:
Avlösningsplats -plats där förarbyte sker.
Bana 1 -ä.k. tub 1, gröna linjen
Bana 2 -ä.k. tub 2, röda linjen
Bana 3 -ä.k. tub 3, blå linjen
Banarbetare -ä.k. ‘bangubbar’ (och gummor), utför arbeten på spåren
Batteridrift -körning genom att använda tågbatterierna istället för banans ström.
CX-tåg -de ‘gamla’ tågen, C6-14, osv.
C20 -de ‘nya’ tågen, ä.k. ‘silverfisk’
DLC -driftledningscentralen
Dörrpermissiv -om det av någon anledning inte går att öppna dörrarna kan den knappen tryckas för att de ska kunna gå upp
Enkelspår -ett enda spår används för både norr- och södergående trafik.
Evenemangståg -extratåg som beställts för att förstärka vid evenemang, ex. vid hockeymatch i Globen.
Gneta -jobba extra
Halkvagn -tunnelvagn som är benägen att halka/slira ofta.
HB-tryck -huvudbehållartryck (huvudbehållaren innehåller luft, en del funktioner i C20 drivs med luft).
HS -Hyttsignalsystem, signalsäkerhetssystemets fordonsutrustning på tunnelvagn.
IDU -en datordisplay/skärm som finns i tågen, visar bl.a. aktuellt HB-tryck, bilder på vagnarna och eventuella felkoder.
IDTS-skyltar -skyltarna på stationerna som tidsinformationen kommer upp på.
ITV -monitor/tv på station som föraren använder sig av vid dörrstängning.
ITV-skåp -ä.k. tittskåp, skåp med ITV-monitorer i. Finns bl. a. i Svedmyra.
Ksv -kundservicevärd
Körutrustning -består av signallampa och turlista.
Linjemontör -vagnmontör med förarbehörighet.
Mellanspår -ett tredje spår beläget i mitten av en station, finns bl.a. i Vällingby och Högdalen.
Motspårskörning -körning mot normal trafikriktning (köra norrut på söderspår, söderut på norrspår, ex).
Mässen -matsal/personalrum.
Nödis -tåget går i nödbroms
Omaktivera -‘starta om’ tågets datorer, för att rensa bort felkoder/fel.
Omtågning – ä.k. ‘tura om’. Om tågen ligger för långt från turlistan tidsmässigt sett, kan turnumren bytas på tågen. Säg exempelvis att det har varit stopp i 20 min. pga vagnfel -då blir tur ett en trea, tur 21 en 23:a och tur 31 en 33:a. Detta för att rätt tåg ska gå på rätt tid. (Förenklat uttryckt.)
OV -ordningsvakt
P-knapp -eg. ‘permissivknapp’, behövs ibland tryckas för att köra permissivt. Se längre ned under ‘uttryck’.
Passknapp -knapparna på/vid sidan om dörrarna. Aktiveras från hytten vid ändstation, om vädret är otjänligt.
Pfd -plattformsdel
Pfv -plattformsvärd
Plattformssträcka -sträckan vid stationen; mellan en stations båda plattformsändar.
Plattor -ä.k. hjulplattor, uppstår vid hjulslitage. Hjulen är inte längre runda, utan får små ‘plattor’ och behöver ofta slipas om.
PLE -personalledare
PUT -person under tåg
Påhugg -körjobb till en förare som sitter reserv.
Radiobilen -trafikbefälens utryckningsfordon.
Rangering -rörelse inom depåområde för att flytta fordon.
Signallampa -lampa avsedd att signalera med i tunnel eller på kvällen/natten.
Spx -spärrexpeditör, ä.k. ‘spärris’
Sth -största tillåtna hastighet.
Stn -station
SX -spärrexpedition
Säkerhetsgrepp -ä.k. ‘dödmansgreppet’, finns i körspak och som golvpedal. Släpps detta eller trycks ned helt, fullbromsas tåget.
Svampen -nödbromsknappen i hytten, ser ut som en svamp.
TB -trafikbefäl
TL -trafikledare
TLC -trafikledningscentralen
Trasa -trasigt tåg
TRI -kort för ‘tri tub’, Trafiksäkerhetshetsinstruktion för tunnelbanan.
Tub -tunnelbana
Tub 1, 2 och 3 -se ‘bana 1, 2 och 3’.
Tur -varje tåg har ett turnummer, utöver linjenumret och varje linje har sin egen nummerserie. Ex: linje 17, tur 26.
Turlista -vår ‘tidtabell’, finns med i varje tåg.
Tut -tunneltåg
Tutf -tunneltågförare
TX -trafikexpedition
Tågbyte -ett tåg (vandaliserat eller med vagnfel) byts ut mot ett annat. ‘Trasan’ åker ofta till depån.
V1, v2, v3 (1) -Vagn 1, 2 och 3. V1 är alltid vagnen längst norrut oavsett färdriktning.
V1, v2, v3, v4, etc. -fridagsgrupper
Vantringståg -ett tåg som avgår från ändstation i rätt tid som ersättning för ett försenat tåg. När vantringståget/nya turen x och det försenade tåget/gamla turen x möts, byter förarna plats och det försenade tåget kan bli ett nytt vantringståg. Rätt förare befinner sig på rätt tåg.
Vändbrygga -ett insticksspår där tågen kan vändas. Ex. Alvik.
YTL -yttre trafikledare

Linjer på gröna linjen:
Linje 17, ä.k. ‘sjutton’.
Linje 18, ä.k. ‘arton’.
Linje 19, ä.k. ‘nitton’.

Uttryck:
Byta körände -gå till andra änden av tåget i syfte att köra.
Dra spaken i nödbroms -körspaken har även en nödbromsfunktion.
Gå i/åka i transport -köra utan trafikanter.
Gå på motan -köra motspår.
Låg/ingen linjespänning -dåligt med ström.
Sitta reserv -på varje avlösningsstation finns det resurser i form av förare som ska kunna rycka in om något oförutsett händer. Man är då ‘reserv’.
Stå på linjen -tunneltåg stående mellan två stationer.
Trycka P -trycka på en knapp för att inleda permissiv körning. Permissiv körning: tillåten restriktiv körning med hastighets- men ej hinderövervakning.

Störningsbegrepp:
Lövhalka -är enligt många förare en myt. Förklaringen brukar vara att löven bildar en hinna/viss yta på rälen som gör den halare. Det är inte bara löv som gör sådant; halka och förbiglidningar uppstår pga väta på spåren. Duggregn är ett större problem än löven.
Ordningsproblem
-kan vara allt från lymlar som håller i dörrarna osedvanligt länge till våld mot personal eller fullt slagsmål, med allt vad det sistnämnda kan innebära (spårbeträde, blodvite plus riskmoment och vaktingripande).
Personalbrist -det finns ingen personal att tillgå för en, alt. flera avgångar.
Signalfel -förenklat; en signal slår inte om från rött till grönt. Då den utgör en tillfälligt permanent stoppunkt försöker TLC ofta att lägga röd-gult för att tågen ska kunna passera utan alltför mycket problem. Går inte det, då får varje förare vid ankomst till signalen stanna och invänta tillstånd att trycka P och passera signal ställd i stopp.
Spårledningsfel -banan är indelad i olika sektioner eller block. Längsmed hela banan löper en elektrisk krets, spårledningen. Om ett tåg ex. ska ankomma Alvik norrut men har rött i backen, beror det på att spårledningen framför är belagd/spåret är upptaget. Om spåret inte är upptaget på sektionen/stationen framför men systemet ändå indikerar att spårledningen är belagd, har ett spårledningsfel uppstått.
Vagnfel -ett fel på en av tågets vagnar. Dessa kan vara av mindre eller större art. Ex. betecknas en mörk läslampa i hytten som ett mindre fel, vilket inte leder till vare sig stopp eller tågbyte. Dörrfel är ett av de mer vanliga vagnfelen -detta eftersom det rycks/slits i dem i tid och otid. Det leder till slitage, vilket i sin tur ibland kan leda till totalstopp i rusningstid när ett dörrpar slutar fungera.
Växelfel -det går inte att lägga om en växel. Det kan ex. bero på elektriskt fel, mekaniskt fel eller att skräp fastnat i växeln och gör att den inte sluter tätt.

Vändbryggorna som är mest omskrivna:
Alviksbryggan, kallas även Brommabryggan eller Brommadepån.
Bryggan Gullmarsplan, kallas även Gullmarsbryggan och Gupbryggan.
Bryggan Hötorget, sitter ihop med Rådmansgatans brygga. Längst i stan.
Bryggan Odenplan, kallas även Odenplanbryggan eller Gropen.
Bryggan Skärmarbrink, ä.k. ‘Anita Ekberg’ innan den byggdes om.
Pollak, bryggan på andra sidan Gullmarsplan.

Stationsförkortningar bloggen ofta använder:
ALV -Alvik
FAS -Farsta strand
FAR -Farsta (centrum)
FHP -Fridhemsplan
GAS -Gamla stan
GUP -Gullmarsplan, även kallad ‘Guppet’
HAG -Hagsätra
HY -Hammarbydepån
HÄS -Hässelby strand
HÄG -Hässelby gård
HÖD -Högdalen
HÖ -Högdalsdepån
MBP -Medborgarplatsen
ODP -Odenplan
SKB -Skärmarbrink
SLU -Slussen
SNK -Skarpnäck
TCE -T-Centralen
VBY -Vällingby
VY -Vällingbydepån

Annonser

13 svar till “Tunnelbanelexikon

 1. Aks: Arbetsledare kundservice
  Ksv: Kundservicevärd
  Pfv: Plattformsvärd

  Säkerhetszon: Den ungefärliga metern närmast plattformskanten. Oftast markerad med vitt.

 2. Skärmarbrinksbryggan: Om stoppbocken inte blivit ombyggd utan har kvar sina spetsiga deformationskoner så kallas den för Anita Ekberg.

 3. Det kan vara bra att klargöra uttrycken ”norrut” och ”söderut”.

  För Gröna linjen är ”norrut” riktningen mot Hässelby strand. Ett tåg som kör från exvis. Alvik till Stora mossen kör norrut även om den körningen kunde mer naturligt beskrivas som västerut. I Stockholms tunnelbana finns det inget österut eller västerut, bara norrut och söderut. ”Söderut” är då förstås riktningen mot Skarpnäck/Farsta strand/Hagsätra.

  Vad som är ”norrut” respektive ”söderut” för Röda och Blå linjerna är lättare att räkna ut, inga konstigheter där alls.

 4. Ser att du skrivit in YTL men inte ITL 😦
  Du kan även skriva in felkoder i listan också 🙂

 5. Det finns inget som heter ITL. De som sitter på TLC heter TL.

  • Tack för bekräftelsen Molin. Jag trodde inte heller att det hette ITL, fast det mycket väl skulle kunna göra det. Mitt minne är att det heter i Tri, när det inte duger att bara skriva TL, ”TL på TLC”.

 6. Jag har listan med förklaringar över samtliga felkoder som finns. Vill ni att jag postar den som en kommentar eller mailar den? om ni redan har den släng upp den här tycker jag. Finns ju gulliga men jobbiga fel som ”fel på hjärtskivan” osv som kan vara roliga att bekanta sig med..

 7. Omtågning = ?
  Spårledning = ?

  För många oinsatta vore det kul att få veta vad de officiella trafikförsenings-förklaringarna (spårfel, spårledningsfel, vagnfel, personalbrist etc) egentligen betyder…

  • Omtågning innebär att man ändrar tågens turnummer så att de ligger rätt i tidtabellen. Exempelvis säger vi att linje 18, tur 2, ska lämna Farsta strand klockan 13.10, men att tåget som har turnummer 2 vid det tillfället befinner sig i Thorildsplan norrut. Man kanske ger det tåget turnummer 10 i stället eftersom man ser att det är det tåget (tur 10 alltså) som ska lämna Alvik söderut klockan 13.22.

   En spårledning är en elektrisk krets som går igenom en spårlängd. När inget tåg befinner sig just i den spårlängden är kretsen hel och berörda signaler kan visa grönt. När ett tåg befinner sig där bryts kretsen och signalerna slår om till rött. (I tunnelbanan är det mer komplicerat än så, men detta är principen.)

   Spårfel kan betyda exempelvis rälsbrott eller annat fel på själva rälsen.

   Spårledningsfel, se ovan, brukar betyda att en spårledning indikerar som belagd (som om ett tåg fanns där) när så inte är fallet. Tågen måste köra med nedsatt hastighet.

   Vagnfel är rätt självförklarande, kan betyda allt från att ett tåg vägrar dra till dörrfel.

   Personalbrist är också självförklarande: det saknas personal. Då kan en tur utebli tills det finns personal som kan köra tåget.

   Rättelser mottages tacksamt förstås! 🙂

 8. Uppdatering: nytt stycke, som heter ‘störningsbegrepp’.

  Och TimK, väl förklarat! 🙂

 9. Underbart, tack TimK och vh!

 10. Vart tog de ”utlovade” felkoderna vägen? 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s